Levende Læring

- naturvejledning og skoletjeneste på Ringkøbing-Skjern Museum

Levende Læring er navnet på formidlingsafdelingen på museet. Det udtrykker ambitionen om, at læring sker i et samarbejde mellem mennesker i en aktiv og sanselig læringsproces. Der er en pendant til museets overordnede målsætning om at gøre historien levende for gæster og besøgende.  

Levende Læring tilbyder læringsforløb fra 2 timer til flerdages lejrskole. Der er pt. over 60 forskellige forløb i natur og kultur på museet eller i landskabet. Der udvikles fx tilbud til børn med særlige behov, til lokale arkiv og egnsmuseer samt projektforløb til grundskoler og efterskoler. Museet har 10 medarbejdere, hvor formidling indgår i deres ansættelse foruden en lang række eksterne, sæson og frivillige formidlere. Museet består af 14 afdelinger med læringsfaciliteter fx Bork Vikingehavn, Bundsbæk Naturpark/Dejbjerg Jernalder, Lyngvig Fyr m.fl.  Derudover bruges landskabet meget aktivt.

Målsætningen for det pædagogiske virke er, at børn og unge møder og erfarer det karakteristiske ved det vestjyske natur- og kulturlandskab. Vi ønsker at facilitere positive læringsprocesser - hvor elever indgår aktivt i deres egen uddannelse og dannelse. I form af tværfaglige og oplevelsesbaserede aktiviteter, som er udarbejdet ud fra specifikke læringsmål, søger vi at understøtte børn og unges forståelse for og indlevelse i samfundsmæssige sammenhænge.


Ringkøbing-Skjern Museums pædagogiske praksis er baseret på John Deweys “learning by doing”-tilgang og Christen Kolds fortællings-praksis som er videreudviklet via bevægelserne Historisk Værkstedsundervisning, Udeskolepædaogigikken og Cooperativ Learning m.m. Formidlerne videreuddannes løbende og deltager i konferencer, seminarer og studiegrupper for konstant at være opdateret på den praktiske og teoretiske udvikling inden for området.  

I samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommunes Dagtilbud og undervisnings-forvaltning, de enkelte skoler og institutioner og samarbejdspartneren Varde Museerne, udarbejdes samskabelsesprocesser, som resulterer i direkte relevante og efterspurgte læringsforløb til børne- og ungdomsinstitutioner. Formidlerne tilbyder også kurser til lærere/pædagoger fx udeskolepædagogik og åben-skoleaktiviteter.

FrivillighedsAkademiet tilbyder uddannelse til museets mange tilknyttede frivillige, som indgår på forskellige måder i de pædagogiske aktiviteter. Frivillige besidder kompetencer og erfaringer på områder, som oplagt indgår i museets læringsforløb fx. biavlere, smede og bagere for blot af nævne nogle få.

På bestillingsportalen www.levendelæring.dk bliver alle læringstilbudene beskrevet med læringsmål og med referencer til de lovgivne fællesmål for daginstitutioner, grundskolen og ungdomsuddannelser.