Bookingbetingelser:

Når forespørgslen er lavet til en ordre og blevet bekræftet af bestilleren, er der indgået en forpligtende aftale fra begges sider.

 

Udeblivelse og annulering af ordre:

Op til 7 dage før afholdelsen kan man uden beregning aflyse en ordre.

Ved annulering af ordre indtil 2 hverdage før afholdelse kan der sendes en regning på op til 50% af ordrens værdi.

Ved udeblivelse eller ved annullering senere end 2 hverdage før afholdelse vil det fulde beløb blive faktureret.

 

Forsinkelser:

Guidens tid tæller fra mødetidspunktet. Den tid en gruppe kommer for sent afkorter automatisk guidningen med den tilsvarende tid. 

 

 

Café:

Ved bestilling af bespisning skal der senest 4 hverdage før afvikling af besøget, gives endelig besked for antal deltagere. Man kan derefter ikke ændre på antallet og betaler for dem der er bestilt til - også i tilfælde af fravær. Man betaler IKKE entré for dem, der ikke deltager.

Efter besøget sendes en regning på det antal bestilte kuverter.

Ønsker arrangøreren i forbindelse med et spisearrangement, at deltagerne selv betaler for deres drikkevarer, skal der gives besked herom, så vi kan have vekselpenge klar til afregning på selve dagen. Maden sendes der efterfølgende en samlet regning for i henhold til det antal bestilte kuverter.

 

Betaling

I henhold til ordrebekræftelsen sendes der efter afholdelsesesdagen en faktura til bestilleren.

Betalingen skal falde senest 10 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling opkræves en morarente på 2% per påbegyndt måned.