Rundtur i Skjern Enge

Skjern Enge er et unikt landskab med en lang og spændende historie. Udover at Skjern Åen er Danmarks vandrigeste å, så finder du også Danmarks eneste floddelta, Danmarks største skestorke koloni, Danmarks største laksestamme Skjern-Å-laksen, Danmarks største rovfugl Havørnen og så er engene blevet et yndet raste- og overvintringssted for vandfugle. 

Vi mødes ved Lønborg Kirke og går ud på borgbanken, hvorfra man har Skjern Åens smukkeste udsigt. Her fortælles om landskabet og Skjern Åens historie. Derefter kører vi videre til Pumpestation Nord, hvor vi nyder den fantastiske udsigt fra taget, mens der fortælles om fuglelivet i Skjern Enge. Herefter slutter vi af med en lille tur med trækfærgerne og hører om skjernå-laksen.

Husk påklædning efter vejret og praktiske sko.

Husk godt fodtøj og overtøj tilpasset vejret. Ta' gerne kamera og kikkert med. 

 


INFO - bestilling foregår senere i forespørgslen

Dette produkt henvender sig til det voksne publikum men Naturvejledning kan selvfølgelig benyttes i undervisning. Det faglige læringsindhold vil variere alt efter hvilke, temaer vi har fokus på.

Hvad lærer I:
Natur, kultur, landskab, dyr og planter.

Hvordan lærer I:
Via fortælling, aktiviteter, dialog, lege, undesøgelser, opgaver i grupper, m.m.

Hvordan sikres det, at I lærer det:
Der kan være almindelig evaluering baseret på spørgeark, løbende dialogbaseret evaluering, afsluttende opsamling osv.
Der er stor opmærksomhed på vigtigheden i at opfylde læringsmålene. 

Vi råder over gode naturformidlere, der har stor viden og erfaring med formidlingspædagogik. Vi ønsker at være progressive og reflekterende på området ­og at gæsterne kan mærke det museets ledelse ser det som en hjørnesten at opkvalificere vores formidlingskompetence generelt.

Praktisk

Antal deltagere

Varighed

Årstid

Tidsrum

max. 28

1½ - 2 timer

januar - december

Aften - weekend - helligdage

Hverdage


Målgrupper

Voksne, Turarrangør, Private grupper, Foreninger,

Fagområder

Historie & Samfundsfag, Naturen & Naturfænomener, Matematik & Natur+Teknik, Kulturforståelse,

Faciliteter

Lokalitet

Skjern Enge
Lønborg Kirke
Bakkevej 5A
6880 Tarm

Pris og forespørgsel

Rundtur i Skjern Enge

Basispris

1.200,00 DKK