Redningsøvelse - skoleforløb

Tag med på en redningsøvelse som i gamle dage. Redningsøvelsen er en læringsoplevelse, hvor eleverne er fysisk aktive samtidig med at de lærer om historie, natur og praktisk mekanik.

Redningsøvelsen handler om at få sat et hejseværk op, så eleverne kan fragtes fra en skibsmast (monteret på land) til "sikker grund". Hejseværket fungerer som en svævebane hvor et hold elever ved hjælp af tovtræk kan fragte de nødstedte elever i land. Øvelsen fordrer samarbejde, fysisk aktivitet og koordinering af opgaver.

Den historiske baggrund foldes ud og sættes i en bredere national og international sammenhæng, så eleverne får kendskab til den historiske udvikling fra 1800 til starten af 1900 på Holmsland Klit og hvordan historien her blev formet af verden udenom.

Naturen og de livsvilkår den dikterer præsenteres også, så eleverne får en forståelse af de barske omgivelser og hvordan det påvirkede menneskene på kysten.

Ved skoleklasser deles klassen i to, så den ene laver redningsøvelse og den anden tager på Abelines historiske skattejagt - hvorefter de bytter. Skattejagten fungerer ved, at eleverne inddeles i mindre grupper, der gennem forskellige poster, rundt om på gården, guides igennem et barns hverdag i år 1900. Her lærer de om de mange arbejdsopgaver børn havde og hvordan fritid og materielle goder har ændret sig de sidste 100 år.
 

Forbered dit besøg

Vi forventer, at du som lærer er aktivt medvirkende i rundvisningen ­ og ellers tager bredt hånd om klassen og dens fokus. Dette er også gældende under pauser og efter endt aktivitet.

Vejret kan godt være lidt uforudsigeligt, så husk praktisk påklædning/fodtøj.
Selv småkøligt vejer kan virke meget koldt hvis det blæser, så hue og hansker kan være en god idé.

Hvad lærer I

 • Eleverne får et indblik i livsvilkår på Holmsland Klit i 1800- og 1900-tallet
 • Eleverne opnår en overordnet grundforståelse for hovedtrækkene i perioden - lokalt, nationalt og internationalt
 • Eleverne bliver klar over strandingernes betydning for livsvilkår og økonomi
 • Eleverne lærer om samarbejdets vigtighed

Hvordan lærer I det

 • I oplever tingene tæt på og i de autentiske omgivelser
 • I er aktive og bruger sanserne
 • I ser og hører om konkrete effekter og forhold

Link til Faglig profil

Hvordan sikres det, at I lærer det:

 • det kan være almindelig evaluering baseret på spørgeark, løbende dialogbaseret evaluering osv.
 • stor opmærksomhed på vigtigheden i at opfylde læringsmålene. Vi råder over gode formidlere, der har stor viden og erfaring med formidlingspædagogik
 • vi ønsker at være progressive og reflekterende på området - og at gæsterne kan mærke det
 • museets ledelse ser det som en hjørnesten at opkvalificere vores formidlingskompetence generelt

Læringsoplevelsen berører:

Historie 5.-9. kl.

 • Kronologi, brud og kontinuitet
 • Det lokale, regionale og globale
 • Historisk bevidsthed

Idræt efter 5.-9. kl.

 • Krop, træning og trivsel

Samfundsfag 8.-9. kl.

 • Økonomi
 • Sociale og kulturelle forhold

Praktisk

Antal deltagere

Varighed

Årstid

Tidsrum

Max 28 elever

1 timer

April - Oktober

Hverdage


Målgrupper

Voksne, Turarrangør, Private grupper, 5.-6. klasse, 7.-9. klasse, Ungdomsuddannelse, Børne/Unge,

Fagområder

Historie & Samfundsfag, Teknologihistorie, Sociale kompetencer, Naturen & Naturfænomener, Den Åbne Skole, Alsidig personlig udvikling, Krop, Bevægelse & Idræt,

Faciliteter

WC, Gratis parkering, Bordbænke,

Lokalitet

Abelines Gaard
Sønder Klitvej 87
6960 Hvidesande

Pris og forespørgsel

Redningsøvelse - skoleforløb

Basispris

800,00 DKK