Møllerfruen og fattigfolket TIDSREJSE

Lad eleverne rejse mere end 100 år tilbage i tiden og lad dem hjælpe møllerfruen med Bundsbæk Mølles gøremål! Både ude og inde er der travlt, der skal gøre rent, laves mad på det gamle komfur m.m. Der skal også ordnes en kurv fra fattigkommissionen til rakkerne i fattighuset.

Lær om livet på landet og forskellene på de almindelige bønder og fattiglemmer.

Intro: Eleverne vil møde museets formidler, der skal agere møllerfrue. Hun vil være i autentisk tøj kendetegnet for tidsperioden. Inden Tidsrejsen begynder vil vi tage en kort snak om den tidsperiode, som vi skal lege os ind i. Livsvilkår og livsgrundlag for individet, familien og de gennerelle samfundsvilkår i forskellige samfundslag. Paralleller trækkes til nutiden.

Tidsrejsen: I forbindelse med selve tidsrejsen (ved hjælp af stearinlysets skær og det magiske grydelåg) vil vi rejse tilbage i tiden. Her gives alle (børn som voksne) nye "legenavne" og roller i vores tidsrejse. Og en enkel påklædning er med til at kunne leve sig ind i sin nye rolle i legen. 

Hos møllerfruen møder de én af møllens andre beboere og nu er legen i gang - for meget skal ordnes både ude og inde. Kvindesyslerne indenfor - og drengenes/mændenes udenfor i forbindelse med møllen.

I legen gøres der opmærksomt på, at der er forskel på kvinde- og mands-opgaver, men der skelnes ikke mellem kønnene i deltagelsen af de forskellige gøremål. Man kommer ikke nødvendigvis til at prøve alle de gøremål, der skal ordnes. Undervejs i legen skifter inde- og ude-holdet.

Nogle af indesyslerne kan være:

 • Klargøring af en kurv til rakkerne, der bor i fattighuset i Bjørnemosen ved Bundsbæk Mølle
 • Tænde op i det gamle komfur til fremstilling af mad
 • Kærne smør
 • Male kaffe
 • Klargøre måltidet
 • Ordne vasketøjet
 • Rulle dugen med manglebræt
 • Karte og spinde uld og stoppe strømper
 • Rengøring

Udeopgaverne kan være:

 • Få korn op til møllen
 • Lære at få møllen til at køre
 • Bilde kværnstenen (fremstilling af rillerne i en kværnsten)
 • Sørge for brænde der passer til komfuret
 • Ordne gårdspladsen
 • Lave trædyvler til vedligehold
 • Vedligehold af redskaber
 • Markarbejde

Spisefællesskab: Maden og spisefællesskabet er en vigtig kulturbærende aktivitet. Mens der spises udveksles der erfaringer og fortælles historier.

Afslutning: Vi rejser frem i tiden - til nutiden - som da vi rejste tilbage.

Praktisk tøj, der passer til vejrforholdene.

 


INFO - bestilling foregår senere i forespørgslen

De voksne der er med børnene deltager i tidsrejsen og tildeles roller som pigen i huset eller karl.

Tidsrejsen berører følgende i Fælles Mål:

Kronologi

Familie og fællesskab

Livsgrundlag og produktion

Samfund

Tidsrejsekonceptet er udviklet af Britt-Marie Borgström, Jamtli -  og beskrevet i bogen: Tidsresan - Lek og fantasi som pedagogisk metod.

Nøgleordene i konceptet er leg, fantasi og indlevelse, - såvel som høre, røre og gøre!

Formålet med Tidsrejsens drama-leg i kulturhistoriske kundskaber er, at give en social, kulturel og historisk sammenhæng. Der er tale om en oplevelsesbaseret læring, hvor eleverne lærer gennem at handle og håndtere, de opgaer de stilles overfor. (jf. filosof og pædagog John Dewey (1859-1952) manden bag begrebet: "learning by doing".) Dialog og aktiviteter anser vi for vigtige med udgangspunkt i Vygotskys helhedsyn, der baseres på interaktion af følelser, tanker og sprog. (jf. psykolog Lev Vygotsky (1896-1934) om børns læring i et socialt samspil og mellem individet og kulturen.) Det immaterielle i menneskelivet indgår derfor også i en Tidsrejse for at få en alsidig og levende forståelse af fortiden.

Der bliver en sammenhæng mellem færdighed, forståelse og kundskab. Erfaringer skaber mulighed for nye erfaringer - jf. John Dewey.

 

Praktisk

Antal deltagere

Varighed

Årstid

Tidsrum

max 28

2 timer

Januar - November

Hverdage


Målgrupper

0.-2. klasse, 3.-4. klasse, 5.-6. klasse,

Fagområder

Historie & Samfundsfag, Teknologihistorie, Kulturforståelse,

Faciliteter

WC, Gratis parkering, Bordbænke, Handicap WC,

Lokalitet

Pris og forespørgsel

Møllerfruen og fattigfolket TIDSREJSE

Basispris

2.000,00 DKK