Undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialerne er opdelt efter museernes afdelinger.

Ikke alle undervisningsmaterialer fordre et besøg på afdelingen, men knyttes alligevel til en afdeling.

God fornøjelse

 

Kaj Munks Præstegård